Skip to content
Téma blogu

Udržateľná móda

pexels-magda-ehlers-3158017

Vedeli ste, že na výrobu jedného trička môže byť použitý až kilogram rôznych chemických látok? Niektoré z týchto látok sú označované za karcinogénne a jedovaté a sú nebezpečné nielen pre ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do styku pri výrobe, ale aj pre konečného spotrebiteľa, teda vás. Netýka sa to len zopár značiek alebo produktov, je to celosvetový a masívny problém, ktorý zaťažuje aj našu planétu. Environmentálna organizácia Greenpeace skúmala náhodne vybrané produkty najznámejších značiek a toxické chemikálie našla v 89 zo 114 odevov. Týmto chemikáliám je pripisovaných mnoho negatívnych dopadov na naše zdravie.

Na výrobu jedného trička môže byť použitý až kilogram rôznych chemických látok.

Alebo sa na to pozrime z iného pohľadu. Vedeli ste, že pri výrobe jedného bavlneného trička sa spotrebuje viac ako 2 500 litrov vody? Voda je čerpaná z blízkych jazier a riek, čo negatívne ovplyvňuje okolité ekosystémy a životy ľudí žijúcich v blízkosti týchto vodných plôch.

pexels-karolina-ostrzolek-3262937
pexels-kat-smith-678444

Sme presvedčení, že recyklácia odpadu má zmysel. V súčasnosti je recyklovaných 37% všetkého odpadu a v nasledujúcom období plánujeme toto číslo zvýšiť na 45%. Našim záujmom je taktiež, aby ste aj vy mali možnosť triediť odpad jednoducho počas svojich nákupov v nákupnom centre Aupark. Z tohto dôvodu v nákupných pasážach centra nájdete niekoľko odpadkových košov s triedeným odpadom.

Ako rozoznať takéto produkty?

To, či váš produkt obsahuje takéto nebezpečné látky alebo či bol zodpovedne vyrobený s ohľadom na životné prostredie a zamestnancov tovární, si viete overiť pomocou certifikátov. Stačí iba nájsť štítok na oblečení, na ktorom nájdete logo príslušného certifikátu. Pokiaľ daný produkt nemá certifikát, je veľmi pravdepodobné, že obsahuje tieto zdraviu škodlivé látky a že bol vyrobený za zlých podmienok. Nie vždy je však možné tieto certifikáty používať, to sa týka najmä malých a lokálnych tvorcov, napríklad preto, že cena takéhoto certifikátu nie je najnižšia.

Na mnohých výrobkoch býva uvedené, že ide o produkt z recyklovaných alebo organických materiálov, často však po prečítaní zloženia narazíme na sklamanie v podobe nízkeho percenta týchto materiálov. V podstate výrobcovi stačí, aby sa v produkte nachádzalo iba 1 % recyklovaného materiálu, aby mohol tvrdiť, že ide celkovo o ekologický (možno poznáte iné názvy ako: conscious, sustainable, udržateľný..) produkt.

Pravdivosť týchto tvrdení zaručujú len certifikáty a vďaka nim zistíte, či bol daný produkt vyrobený bez škodlivých látok a či bolo pri jeho výrobe dbané na životné prostredie a ľudí, ktorí ho pre nás vyrobili.

Prehľad certifikátov

Certifikáty sú rôzne, zjednodušene však môžeme povedať, že sa zameriavajú na environmentálny dopad na životné prostredie pri výrobe a/alebo spravodlivé podmienky pre zamestnancov či ekologické materiály. Veríme, že vám tento prehľad pomôže v rozhodovaní sa, čo kúpiť alebo čo radšej nechať na regáloch v obchodoch.

Okrem nižšie spomínaných certifikátov sa môžete stretnúť s pojmom organická bavlna. Táto bavlna nahrádza konvenčnú bavlnu (bez označenia organická), pestuje sa v prostredí, kde sa nepoužívajú žiadne pesticídy ani iné chemické hnojivá. Pri pestovaní organickej bavlny je proces k zdrojom oveľa ohľaduplnejší a na jedno tričko sa spotrebuje v priemere o 90 % menej vody. Organická bavlna je navyše mäkšia a vďaka svojej čistote je vhodná pre ľudí trpiacich kožnými problémami alebo pre deti. Avšak istotu, že je produkt naozaj vyrobený z organickej bavlny, vám dáva len certifikát.

Aké certifikáty je dobré poznať?

Gots
Logo_Oeko-Tex.svg
better-cotton
logo-ecovero-589x130px2
leather working group
logo-econyl

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Asi najdôležitejší a najkomplexnejší certifikát, ktorý by ste mali poznať, je GOTS (Global Organic Textile Standard). Pokiaľ je produkt certifikovaný GOTS, môžeme povedať, že ide o naozaj dobrý produkt po každej stránke. GOTS totiž sleduje proces výroby od samotného začiatku, resp. od zasiateho semienka až po finálny produkt. Tento certifikát sa vzťahuje len na bavlnu, hodváb, vlnu, ľan a konope. Ostatné materiály môžu byť certifikované inými certifikátmi.

Každý produkt má udelené špecifické číslo, ktoré nájdete na štítku a podľa ktorého si viete overiť jeho pravosť.

pexels anete lusina 6331028

Poznáme dve úrovne GOTS certifikátu:

● ORGANIC – obsahuje minimálne 95 % organických certifikovaných vlákien a ≤ 5 % syntetických vlákien (elastan, viskóza, modal, lyocel, recyklovaný polyester, polyamid…), ktoré sú pod prísnou reguláciou. Výnimkou sú ponožky, legíny a športové oblečenie – dá sa tu použiť až 25 % syntetických vlákien.

● MADE WITH x % ORGANIC – obsahuje minimálne 70 % organickej certifikovanej látky

Čo teda pre nás znamená certifikát GOTS?

● pestovanie bez použitia GMO — počas pestovania nie je povolené používať geneticky modifikované osivo

● ochrana pôdy — pôda, na ktorej je bavlna pestovaná, si musí uchovávať svoju úrodnosť a biodiverzitu

● zákaz používania chemikálií — v celom procese produkcie, teda od pestovania bavlny až po farbenie, nie sú používané žiadne chemikálie, pesticídy, ťažké kovy, formaldehyd, aromatické rozpúšťadlá, nanočastice alebo azofarbivá uvoľňujúce karcinogénne zlúčeniny

● ochrana životného prostredia — pri produkcii vznikajú až o 94 % nižšie emisie skleníkových plynov a reguluje sa spotreba vody a energie

● mzda zodpovedá minimálne životnému minimu — platy zamestnancov sú dostatočné na to, aby umožňovali uspokojenie základných životných potrieb

● zákaz detskej práce – akákoľvek detská práca je zakázaná

● bezpečnosť a čistota na pracovisku – dbá sa na ochranu zdravia pri práci, zamestnancom sú poskytnuté ochranné pomôcky, majú prístup k čistej vode, toaletám, k jedálni a majú priestor na odpočinok

● sloboda zamestnania a zákaz nehumánneho zaobchádzania – nesmú byť používané žiadne donucovacie prostriedky
a zamestnanci nie sú v zamestnaní držaní proti vlastnej vôli. Kontroluje sa aj zneužívanie, obťažovanie alebo zastrašovanie.

Každá dielňa či továreň, ktorou produkt s certifikátom GOTS prejde, musí byť certifikovaná. Na Slovensku máme certifikovaných zatiaľ len 5 subjektov. Všetky časti výrobného reťazca musia byť certifikované, od pestovania a spracovania surovej bavlny cez pradenie, tkanie, farbenie až po balenie a distribúciu.

GOTS tak zaručuje, že v rukách držíte naozaj ekologický produkt a že sa nestanete obeťou „greenwashingu*“.

*Výraz greenwashing pochádza z anglických slov green (zelený, prenesene ekologický) a whitewash (kamuflovať, prikrášliť). Ide o dezinformáciu šírenú organizáciou/značkou s cieľom prezentovať verejnosti environmentálne zodpovedný obraz o sebe.

https://global-standard.org/the-standard.html

OEKO-TEX®

Ďalším dôležitým certifikátom je OEKO-TEX®. Ide o medzinárodný testovací a certifikačný systém pre látky a tkaniny, ktorý sa zameriava na testovanie prítomnosti škodlivých látok a môže sledovať zodpovedné pracovné podmienky a ekologické hľadisko.

pexels pixabay 255509

Certifikáty, ktoré spoločnosť môže udeliť, je šesť. Na oblečení, topánkach a domácom textile sa môžete stretnúť s:

● OEKO-TEX® MADE IN GREEN – znamená, že produkt bol vyrobený vo fabrikách za bezpečných a sociálne zodpovedných pracovných podmienok. Počas procesu výroby sa prihliada aj na ekologické hľadisko – chránia sa zdroje, zodpovedne sa narába s odpadovou vodou a snaží sa o redukciu uhlíkovej stopy.

● OEKO-TEX® STANDARD 100 sa zameriava na testovanie prítomnosti škodlivých látok, ako sú formaldehyd, ťažké kovy, pesticídy, pentachlorfenol a podobne.

● OEKO-TEX® – môžete si byť istý, že výrobok nie je nebezpečný pre vaše zdravie. Týka sa to nielen látky, ale aj použitých nití, zipsu, gombíkov a podobne.

● OEKO-TEX® LEATHER STANDARD je veľmi podobný STANDARD 100, ale vzťahuje sa na kožené výrobky.

Ďalšie certifikáty sú udeľované napríklad továrňam či subjektom, ktoré sa podieľajú na výrobe.

https://www.oeko-tex.com/en/

BCI (Better Cotton Initiative)

Ďalším z certifikátov, ktoré je dobré poznať, je BCI (Better Cotton Initiative). Produkt, ktorý je označený logom BCI, znamená, že sa jeho výrobca zaviazal pri výrobe používať bavlnu vyrobenú udržateľným spôsobom. BCI je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje zodpovedných farmárov a podporuje udržateľnejší spôsob získavania bavlny. BCI však nezaručuje etickú výrobu a bohužiaľ toleruje vysoké používanie pesticídov (niektoré z nich boli dokonca v EÚ zakázané).

https://bettercotton.org/

Organic 100 Content Standard (OCS 100)

je certifikát spoločnosti Textile Exchange, ktorá sa snaží zvýšiť udržateľnosť svetového textilného priemyslu. Zaručuje, že vo výrobku je použitých 95 – 100 % organických (bio)vlákien.

Organic Blended Content Standard

e podobný predchádzajúcemu certifikátu, ale s rozdielom, že množstvo organickej vlákniny sa môže pohybovať od 5 do 95 %. Zvyšné percento možno doplniť akoukoľvek inou vlákninou. Môže to teda znamenať, že obsahuje 6 % organickej bavlny a 94 % polyesteru.

Leather Working Group LWG

Je nezisková organizácia, ktorá schvaľuje alebo hodnotí garbiarne a obchodníkov s kožou na základe toho, ako ich výrobné procesy ovplyvňujú životné prostredie. Pri hodnotení sa zohľadňuje odpadové hospodárstvo, spotreba energie a vody či zoznam obmedzených látok, avšak chýba sociálny audit. Vzhľadom na množstvo problémov spojených so zdravotnými problémami súvisiacimi s chemikáliami, nelegálnou, čiernou prácou atď. ide o významný chýbajúci aspekt tejto certifikácie. LWG teda nezaručuje spravodlivé podmienky pre zamestnancov a ani etické a dôstojné zaobchádzanie so zvieratami.

https://www.leatherworkinggroup.com/

Forest Stewardship Council (FSC)

je globálna nezisková organizácia, ktorá dohliada na to, aby spoločnosti využívajúce drevo z lesa s certifikáciou FSC spĺňali ich normy v celom dodávateľskom reťazci.

pexels felix mittermeier 957024

FSC má tri rôzne označenia:

● FSC 100 % značí, že celý výrobok využíva drevo z dobre obhospodarovaných lesov certifikovaných FSC

● FSC Recycled znamená, že je celý výrobok vyrobený z recyklovaného materiálu

● FSC Mix znamená, že výrobok využíva drevo z lesov certifikovaných FSC a/alebo je z recyklovaného materiálu

V módnych obchodoch sa s týmto označením môžete stretnúť pri materiáloch, akými sú hodváb, viskóza, lyocell, modal a Tencel.

https://www.fsc.org/en

Responsible Down Standard

môžete nájsť na oblečení, ktoré obsahuje perie alebo páperie. RDS sa zaoberá najmä dobrými životnými podmienkami zvierat, ale aj sociálnym aspektom pracovníkov. Ak tento certifikát nájdete napríklad na zimnej bunde, znamená to, že je vyplnená perím zo zvierat, s ktorými bolo zaobchádzané eticky.

https://responsibledown.org/

Cradle to Cradle

Certifikácia Cradle to Cradle označuje výrobky, ktoré sú buď úplne recyklovateľné, alebo biologicky rozložiteľné. Produkt, ktorý disponuje týmto certifikátom, obsahuje len látky, ktoré sú bezpečné. Takýto produkt je 100 % schopný sa úplne rozložiť, takže sa teoreticky vyhne spaľovniam, kam putuje veľká časť odpadu. Produkt je možné aj recyklovať, mnoho značiek, ktoré majú tento certifikát, má aj vlastný recyklačný program. C2C sleduje aj plytvanie energiou a aj sociálnu spravodlivosť.

https://www.c2ccertified.org/

Responsible Wool Standard

Certifikácia Responsible Wool Standard sa vzťahuje na výrobky z vlny. Chov oviec pre vlnu vie byť veľmi krutý, certifikát zaručuje, že vlna bola získaná z oviec, ktorým bol dopriaty život v súlade s normami Piatich slobôd, a zároveň zaisťuje vhodné postupy pri správe a ochrane pôdy.

https://textileexchange.org/responsible-wool/

pexels francesco ungaro 464415

5 slobôd zvierat:

  1. sloboda zbavujúca zviera hladu, smädu, či nevhodnej výživy,
  2. sloboda zbavujúca zviera nepohodlia,
  3. sloboda zbavujúca zviera bolesti, zranení a chorôb,
  4. sloboda zbavujúca zviera stresu a strachu,
  5. sloboda zvierat realizovať prirodzené správanie

Ecovero™

Ecovero™ sú viskózové vlákna, ktoré sa získavajú z trvalo udržateľného dreva a celulózy z certifikovaných a kontrolovaných zdrojov. Ecovero™ generuje až 50 % menej emisií v porovnaní s výrobou bežnej viskózy.

https://www.ecovero.com/

ECONYL®

je syntetický materiál vyrobený udržateľným spôsobom a je udržateľnou možnosťou takzvanej plavkoviny, čiže z neho nájdete vyrobené napríklad plavky. Vyrába sa výlučne z odpadu z oceánov a skládok odpadu. Je to odolný a kvalitný materiál, ktorý sa dá opakovane recyklovať, a plavky z neho vydržia oveľa dlhšie ako plavky z konvenčne vyrobenej látky.

https://www.econyl.com/

Global Recycle Standard (GRS)

Global Recycle Standard (GRS) od spoločnosti Textile Exchange označuje výrobky, ktoré obsahujú recyklované materiály. Najčastejšie ide o recyklovaný polyester, ktorý sa obvykle vyskytuje v zmesi s bavlnou napríklad v športovom oblečení. Norma GRS však zároveň sleduje aj ekologické a sociálne postupy pri výrobe.

https://textileexchange.org/